Upadek KPZB

Upadek KPZB Informacje o życiu w Białoruskiej Republice Radzieckiej, które przekazywała Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi były bardzo dalekie od prawdziwego stanu rzeczy. Reżim Stalina tępił jakiekolwiek przejawy narodowej odrębności Białorusinów. W latach trzydziestych masowo zamykano białoruskie cerkwie i szkoły. Językiem ojczystym nie można było się posługiwać nawet podczas codziennych rozmów. Jeśli ktoś usłyszał taką rozmowę i doniósł o tym władzę, to niemal automatycznie wraz z cała rodziną był zsyłany do pracy w obozie. Stalin dążył do całkowitej laicyzacji społeczeństwa. Przywiązani do tradycji chłopi często ze strachu nie decydowali się w ogóle na obchodzenie świąt Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia. Białoruscy chłopi masowo byli zmuszani do pracy w kołchozach. Przeciwnicy tej formy gospodarowania, jawnie wyrażający swoje niezadowolenie, byli rozstrzeliwani lub osadzani w obozach pracy. Często nazywano ich „kułakami” i wrogami prawowitej władzy ludowej. Białorusini nie mogli także opuszczać granic swojego kraju, były one szczelnie zamknięte. Jeżeli komuś udało się nielegalnie przekroczyć granicę i uciec, karano jego rodzinę.\n\nW 1938r. KPZB została zlikwidowana. Wielu jej działaczy zostało rozstrzelanych w BSRR. Niektórzy z byłych członków partii zdołali jeszcze w lutym 1939 przekonać część ludności do bojkotu wyborów samorządowych. Pod koniec okresu międzywojennego coraz większe kręgi zwolenników zaczęła zdobywać idea Polski, jako środkowoeuropejskiego mocarstwa, łączącego pod swoim zwierzchnictwem mniejszości słowiańskie i narody z którymi jest powiązana więzami przyjaźni- Węgry, Rumunię, Litwę, Łotwę i Estonię. Odwoływano się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Środkiem, prowadzącym do osiągnięcia celu, miało być jak najściślejsze związanie wszystkich niepolskich obywateli (zwłaszcza Białorusinów i Ukraińców) z państwem. W drugiej połowie lat trzydziestych społeczeństwo białoruskie było rozbite na poszczególne, wzajemnie zwalczające się frakcje i nie posiadało swojego przedstawiciela w Sejmie. Ruch białoruski zaczęto utożsamiać z komunistycznym, co znacząco wpłynęło na postawę władz administracyjnych, które utrudniały Białorusinom, za pomocą formalnych i nieformalnych środków, prowadzenie jakiejkolwiek działalności. BNPS nie posiadała niemal żadnego wpływu na ludność i prawdopodobnie dlatego została przez władze zignorowana i jako jedyna partia białoruska przetrwała do wybuchu drugiej wojny światowej.

Upadek KPZB
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)